ΝΙΚΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ π. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ


TO 4o HTAN KAI EINAI TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ !!!!!

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ - 2η πρόταση

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ*
                                             

Πολλές φορές  γονείς, αλλά και συνάδελφοι  ρωτούν:

"Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πως να το κάνω να διαβάσει.",
"Διαβάζει για λίγο και μετά χρειάζεται να του το επαναλαμβάνω συνεχώς."
"Τσακωνόμαστε στο σπίτι κυρίως για το διάβασμα. Κάνει πάρα πολύ ώρα."
"Αν το ρωτήσω που βρισκόμαστε συνήθως δεν ξέρει να μου πει"...

Ο πανικός , η σύγκριση με άλλα παιδιά, αλλά και  η οικογενειακή απογοήτευση για την άμεση ικανοποίηση της Ιθάκης των προσωπικών μας προσδοκιών  που περνά μέσα από το παιδί δε με βρίσκει σύμφωνο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του "διαμαντάκι", αλλά και τους δικούς του δείχτες ωρίμανσης.

Θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να κατηγοριοποιήσω  βασικές στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε ως εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς για να βοηθήσουμε το παιδί που δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Είναι τρόποι που σκοπό έχουν να δομήσουν ένα σταθερό περιβάλλον μάθησης, να μειώσουν τους περισπασμούς και τις αποτυχημένες απόπειρες του παιδιού. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες αυτές προέρχονται μέσα από την αναδίφηση σχετικής  βιβλιογραφίας και ειδικών εργασιών που σχετίζονται με το θέμα της διάσπασης προσοχής .
            Για αποτελεσματική αντιμετώπιση του παιδιού στο σχολείο, στο σπίτι :
·         Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιμένετε στη βλεμματική επαφή όταν μιλάτε στο παιδί και πείτε του να επαναλάβει τις οδηγίες.
·         Δώστε απλές ξεκάθαρες οδηγίες, ενώ εάν είναι απαραίτητο, χωρίστε τις μεγαλύτερες οδηγίες σε μικρότερες.
·         Διασφαλίστε ότι οι ανταμοιβές είναι σημαντικές για το παιδί και παρέχονται τόσο συχνά, ώστε να έχουν πρακτική χρησιμότητα.
·         Να υπενθυμίζετε στο παιδί ότι ανεπιθύμητη είναι η συμπεριφορά και όχι το ίδιο το παιδί.
·         Παρέχετε υπενθυμίσεις για το τι πρέπει να κάνει και, όταν είναι απαραίτητο, κάντε τις επιπλήξεις σας μόνο ιδιαιτέρως.
·         Τα μπροστινά καθίσματα προσφέρονται για άμεση επέμβαση εκ μέρους του εκπαιδευτικού, αλλά και επειδή η παρουσία του και μόνο κατευνάζει την ανησυχία του παιδιού.
·         Σε περίπτωση επέμβασης είναι καλύτερο να ακουμπάμε το χέρι μας στην πλάτη του μαθητή και να λέμε όσο γίνεται λιγότερα λόγια. Με τις παρατηρήσεις δημιουργούμε ένα αρνητικό γλωσσικό πρότυπο, δεδομένου ότι αναγκαζόμαστε να εκφραζόμαστε αρνητικά (σταμάτα, μη μιλάς).
·         Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα  βασικό κώδικα κανόνων για όλα τα παιδιά της τάξης όπως:
Σηκώνω πάντα το χέρι μου πριν μιλήσω
Περιμένω μέχρι να έρθει η σειρά μου.
Περιμένω να τελειώσει αυτός ή αυτή που μιλάει.
Ακούω και προσέχω αυτόν ή αυτή που μιλάει.
·         Είναι προτιμότερο να τονίζει κανείς τα θετικά στοιχεία του παιδιού.
·         Δημιουργήστε ευκαιρίες για θετική προσοχή (αξιοποιείστε τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
·         Εντοπίστε τις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί αποδίδει καλύτερα.
·         Να είστε σαφείς-συγκεκριμένοι σ’ αυτό που ζητάτε. Το βοηθάτε έτσι να εστιάσει την προσοχή του.
·         Οργανώστε και δομήστε τις δραστηριότητες, τους κανόνες, τη ρουτίνα της τάξης .
·         Ελαττώστε τις διασπάσεις αυξάνοντας τα επιθυμητά ερεθίσματα, ελαττώνοντας τα ανεπιθύμητα, λάβετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το συγκεκριμένο παιδί.
·         Προστατέψετε και ενισχύστε την αυτοεκτίμηση του παιδιού δημιουργώντας ευκαιρίες για επιτυχία, επικοινωνώντας με ζεστασιά και αποδοχή. Χρησιμοποιείστε επιβραβεύσεις.
·         Αποφύγετε την επανάληψη δραστηριοτήτων.
·         Σπάστε τις δραστηριότητες σε στάδια (σύντομες δραστηριότητες) γιατί χρειάζεται συχνή και πιο άμεση επανατροφοδότηση.
·         Μικρές και άμεσες επιβραβεύσεις είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές που πρόκειται να συμβούν αργότερα.
·         Για την επιβράβευση λάβετε υπόψη τι προτιμά το παιδί.
·         Ενημέρωση και ανασκόπηση των δραστηριοτήτων βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι αναμένεται από το ίδιο και να καταλάβει τι κάνει.
·         Μην επαναλαμβάνετε με απόγνωση, ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα στο παιδί. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να κατακτήσει αυτό που δυσκολεύεται να μάθει.
·         Δοκιμάστε να συμμετέχει σε εργασίες σε ομάδες των δύο, όχι μεγαλύτερες.
·         Καλό είναι να ενημερώνετε το παιδί για τυχόν αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα.
·         Χρησιμοποιείτε όπου μπορείτε οπτικοακουστικό υλικό στη παράδοση του μαθήματος.
·         Κάνετε τη μάθηση όσο το δυνατόν πιο πολυαισθητηριακή. Η συμμετοχή των αισθήσεων βοηθά το παιδί να προσλαμβάνει τις πληροφορίες μέσω όλων των αισθήσεων και όχι μόνο μέσα από τις γλωσσικές πληροφορίες οι οποίες τον δυσκολεύουν να τις απομνημονεύσει και ανακαλέσει.
·         Πριν την έναρξη της παράδοσης δώστε κάποιες βασικές λέξεις κλειδιά για το θέμα του μαθήματος.
·         Σηκώστε το παιδί στον πίνακα για να σας βοηθήσει και να συμμετέχει στην όλη διαδικασία πχ. να γράψει τις λέξεις κλειδιά. Έτσι εστιάζει τη προσοχή του, οργανώνει τη σκέψη του και αναπτερώνεται η αυτοπεποίθηση του.
·         Κατά τη παράδοση των οδηγιών καθίστε κοντά στο μαθητή και παρατηρήστε αν “πρόσεξε” αυτά που είπατε. Αν όχι καθοδηγήστε τον διακριτικά.
·         Επικοινωνείτε συχνά με το παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
·         Αν είναι δυνατόν δώστε κάποιες προσωπικές σημειώσεις στο παιδί.
·         Όταν γράφετε στο πίνακα χρησιμοποιήστε έντονα χρώματα για αυτά που θέλετε να τονίσετε.
·         Ενθαρρύνετε το παιδί να ρωτήσει αν δεν καταλαβαίνει ή αν ξέχασε κάτι.
·         Επαναλάβετε τις οδηγίες με ήρεμο τρόπο.
·         Να θυμάστε ότι το παιδί χρειάζεται ένα δομημένο περιβάλλον για να αποδώσει.
·         Δώστε κάθε μέρα 5 λεπτά καιρό στα παιδιά να οργανώσουν το θρανίο τους ή το γραφείο στο σπίτι. Θα ωφεληθεί πολύ το παιδί.
·         Προσπαθείτε να προτιμάτε να επαινείτε πιο περιγραφικά τη καλή προσπάθεια πχ. συγχαρητήρια τελείωσες όλη την εργασία ή μπράβο που κατάφερες να μιλήσεις λιγότερο σήμερα με το διπλανό σου από το σκέτο “μπράβο”.

Αυτό που πρέπει να μείνει από όλη την προσπάθεια είναι ότι :  Η βασική οδηγία έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε ένα "δύσκολο" παιδί αλλά ένα παιδί με δυσκολίες προσοχής. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και σε αυτόν τον μαθητή την ευκαιρία να μάθει.
 
Πηγές: Βάγια A. Παπαγεωργίου - Παιδοψυχίατρος , Άσπα Μητράκη Ειδ. Παιδαγωγός (Δυσλεξία at home), Ιωάννα Ηλ. Κωσταρά, Νηπιαγωγός- Βρεφονηπιοκόμος
 
*Από χτες  (Δευτέρα – Παρασκευή  και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς τις εργάσιμες ημέρες ) στο προσωπικό σας email, αλλά και στο blog του Σχολείου θα υπάρχει μια πρόταση που με χρηστική διάθεση θα  προσπαθήσει να βοηθήσει στο γονεϊκό ρόλο . Μην διστάσετε να μου γράψετε στο email:  nsioutas4ds@gmail.com θέματα που θέλετε να συμπεριλάβουμε και να αναπτύξουμε. Ευχαριστώ  τους γονείς για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου  και όσους γονείς μου έστειλαν email, κάποια τα οποία έχω αναρτήσει στο blog.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!!!

ΝΙΚΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ  

Διδάκτωρ Ψυχολογίας  - Ειδικός Παιδαγωγός
....................................................................................................................................
Αγαπητέ κ. Σιούτα,
Λέγομαι Ζαννής Γκιουζέλης και είμαι ο μπαμπάς της Σταυριάνας, μαθήτριας της Γ1 τάξης του σχολείου μας.
Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας, γιατί δίνουν συνοπτικά και εύληπτα τις απαραίτητες κατευθύνσεις.
Είναι άλλο να διαβάζουμε οι γονείς αντίστοιχα κείμενα στο διαδίκτυο και άλλο να ξέρουμε ότι έχουν την επιμέλεια του Διευθυντή του σχολείου που ζει καθημερινά τα παιδιά μας και έχει και το αντίστοιχο υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
Σας εύχομαι καλό Πάσχα και, παρακαλώ, συνεχίστε να μας στέλνετε προτάσεις.
Με εκτίμηση,
Ζαννής Γκιουζέλης
 
κ. Γκιουζέλη σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Αντεύχομαι για Καλό Πάσχα!!
 ΝΙΚΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ
.....................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου